5 kroków jak inwestować w fundusze

Wrzesień 13 2017 01:18PM

Fundusze inwestycyjne generują większe ryzyko niż np. lokaty terminowe czy obligacje skarbowe, ale dają też obietnicę wyższego zysku. Ponadto, w porównaniu choćby z akcjami czy surowcami, inwestowanie w fundusze nie wymaga od inwestora tak dużego zaangażowania czasowego czy rozległej wiedzy finansowej.

Co jednak oczywiste, przed rozpoczęciem przygody z funduszami inwestycyjnymi, inwestor musi mimo wszystko zadbać o swoje odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Na to przygotowanie składa się znajomość nie tylko specyfiki działania tych instrumentów, ale również praktycznych zasad związanych z samym inwestowaniem w nie. Poniżej znajdziesz 5 kluczowych wskazówek, jak inwestować w fundusze.

 1. Sprecyzuj swoje cele i czas trwania inwestycji

Pierwszy krok to precyzyjne określenie horyzontu czasowego inwestycji oraz jej rzeczywistego celu. Jest niezmiernie ważny, ponieważ determinuje wybór strategii jaką należy przyjąć, czyli inaczej mówiąc – w który rodzaj funduszu zainwestować. Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją długoterminową (czyli dłuższą niż min. 3-5 lat), powinieneś wybierać bardziej agresywne fundusze inwestycyjne np. te lokujące aktywa w surowcach, towarach czy akcjach. Im dłuższy czas trwania inwestycji, tym większa szansa, że przyniesie zyski nawet wówczas, gdy w międzyczasie pojawi się bessa.

Fakt, że w każdym momencie może dojść do spadku – i to niemałego – wartości aktywów funduszu sprawia, że inwestując krótkoterminowo (na okres krótszy niż 2-3 lata) należy rozglądać się z kolei za bardziej bezpiecznymi rozwiązaniami, np. funduszami inwestującymi w obligacje czy bony skarbowe. W razie pogorszenia się sytuacji na rynkach nie tracą one bowiem zbyt wiele na wartości.

 1. Określ akceptowany poziom ryzyka

Należy pamiętać, że rynki są zmienne i nieprzewidywalne a fundusze nigdy nie dają gwarancji zachowania kapitału. Dlatego też, inwestor rozpoczynający przygodę z funduszami powinien z góry określić, jaką wielkość straty ulokowanych środków jest w stanie zaakceptować. Swoją drogą, sprecyzowanie akceptowanego poziomu ryzyka znacznie ułatwia wybór odpowiedniego rodzaju funduszu (przykładowo, osoba o dużej awersji do ryzyka może na wstępie odrzucić wszystkie fundusze inwestujące w agresywne akcje małych spółek) .

 1. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę

Ograniczenie się tylko do jednego funduszu inwestycyjnego to niepotrzebna koncentracja ryzyka. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie środków na zakup co najmniej kilku różnych funduszy o różnym stopniu ryzyka. Trzeba tylko pamiętać, że dywersyfikacja polega na dobieraniu do portfela takich instrumentów, które mają niską czy nawet ujemną korelację. Dywersyfikacją nie jest zatem m.in. kupowanie funduszy podatnych na ten sam czynnik ryzyka, np. podwyżki stóp procentowych czy osłabienie danej waluty, albo inwestujących w spółki z tego samego sektora.

 1. Dokładnie sprawdzaj fundusze, w które zamierzasz inwestować

Rodzaj funduszu, strategia inwestowania, koszty i uzyskiwane stopy zwrotu – to kluczowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę wybierając konkretny fundusz inwestycyjny. Dobrze jest też sprawdzić, jakie zyski przynosił dotychczas dany fundusz i porównać je z osiągnięciami konkurencji – to sporo powie o zdolnościach zarządzających funduszem. Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że choć satysfakcjonujące wyniki historyczne są dobrym prognostykiem na przyszłość, to jednak nie można ich traktować jako gwarancję przyszłego zysku.

 1. Wybierz platformę z bogatą ofertą funduszy

Ważne jest nie tylko to, „jak” inwestować w fundusze, ale również „gdzie” – czyli za pośrednictwem jakiej instytucji finansowej. Ważne, ponieważ od tego zależy m.in. zakres dostępnych funduszy inwestycyjnych czy wymagania dotyczące minimalnych wpłacanych kwot.

We wspomnianym kontekście wyróżnia się propozycja Deutsche Banku, który zapewnia wygodny dostęp online aż do ponad 800 różnych funduszy inwestycyjnych (to najbogatsza oferta na rynku), a przy tym nie narzuca wygórowanego progu wejścia (inwestowanie jest możliwe już od 100 zł). Warto też podkreślić, że przy pomocy udostępnianej platformy, inwestor może z łatwością wyszukiwać fundusze odpowiadające jego celom inwestycyjnym (np. po kryteriach strategii inwestycyjnej, walucie w jakiej wyceniane są jednostki funduszy czy obszarze geograficznym w którym inwestuje fundusz). Więcej o szczegółach oferty Deutsche Banku na: https://fundusze.deutschebank.pl/.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Branża PR w Polsce szybko się rozwija

  Polski rynek PR rośnie w tempie ok. 9 proc. rocznie. To trzykrotnie szybciej niż...

 • Polacy wśród internautów najczęściej blokujących reklamy

  Na całym świecie ponad 200 mln internautów blokuje reklamy w przeglądarkach....

 • Ponad 7,5 mln polskich internautów blokuje reklamy

  Liczba polskich internatów blokujących reklamy szybko rośnie i przekracza już...

 • Dzieci spędzają średnio około 18 godzin tygodniowo w internecie

  Ponad połowa dzieci w wieku 10–15 lat ma urządzenia mobilne z dostępem do...

 • Większość internautów akceptuje mniej agresywne reklamy w sieci

  Reklama w internecie jest akceptowana przez większość odbiorców, o ile nie utrudnia...

 • Agencje PR nie są obecne w spółkach Skarbu Państwa

  Automatyzacja treści i schyłek mediów opiniotwórczych to jedne z ważniejszych...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.